ZILUPES ARODVIDUSSKOLA

UZŅEM AUDZĒKŅUS 2002./2003.m.g

 
Šādos arodos:
 
Ar pamatizglītību
 
Arodā "Zemkopis"
apmāc.laiks 2.g.10.mēn
Profesijas:
II kategorijas atslēdznieks
A un C kategorijas traktorists
B un C1 kategorijas autovadītājs
Motorzāģu tiesības
Arodā "Autoatslēdznieks"
apmāc.laiks 2.g.l0.mēn
Profesijas:
B un C1 kategorijas autovadītājs
Arodā "Lauku māju saimniece"
apmāc.laiks 2.g.l0.mēn
Profesijas:
Lopkopēja
Šuvēja
Pavārs vai pavāra palīgs

Ar nepabeigtu pamatizglītību, sasniedzot 15 gadu vecumu
Arodā "Mācīts lauku strādnieks"
apmāc.laiks 1g.10.mēn.
Profesijas:
II kategorijas atslēdznieks
A un C kategorijas traktorists
"Mācīta lauku strādniece"
apmāc.laiks 1.g.10.mēn.
Profesijas:
Lopkopēja
Pavāra palīgs

Apmācība latviešu un krievu valodā. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz pamatskolas beigšanas dokumentiem. Skolā ir dienesta viesnīca, ēdnīca, darbojas dažādi pulciņi un sekcijas. Audzēkņi saņem stipendiju, daļēji tiek kompensēti transporta izdevumi. Mācības var turpināt vakarskolā.

Dokumenti (attestāts,medicīniskā izziņa,fotogrāfijas) jāiesniedz līdz 15.augustam.

 
Adrese: Zilupē,Kalnu ielā 4, LV - 5751
Tālr./fakss 57 42500, zavs@junik.lv